Tema ovogodišnje manifestacije Zadar čita je VODA.