Iz povijesti knjižnice

Gradska knjižnica Pag započela je radom na poticaj Prosvjetnog sabora SRH i uz financijsku potporu RSIZ-a u oblasti kulture s početnim knjižnim fondom od 2160 svezaka knjiga, a otvorena je za javnost polovicom siječnja 1981. godine.

U početku je djelovala u sklopu SIZ-a kulture općine Pag, zatim u sklopu Centra za kulturu i informacije Pag, a 2004. godine konačno počinje djelovati kao samostalna ustanova.

Smještaj knjižnice

U početku je bila smještena u vrlo neuglednom i skučenom prostoru od svega 50-ak kvadrata, no preseljena je u veći prostor od stotinjak kvadrata što je već postalo tijesno, s obzirom na to da je knjižni fond narastao na cca 28000 svezaka, a povećao se broj članova knjižnice - od početnih 250 na 586 članova od čega su više od polovice djeca. Valja istaknuti da je Gradska knjižnica Pag četvrta u Zadarskoj županiji po broju knjiga.